Abloy Active – Намерен е начин за борба със стафиликоковите инфекции!


Изобретение на Abloy Oy Финландия решава един от големите про-
блеми в сферата на здравеопазването и хранително-вкусовата
промишленост в ЕС